Olen nuorten puolella!

Elikkäs tuli sitouduttua allianssin kuntavaalikampanjaan “Nuorten puolella”

Tälläset kohdat oli vähintään allekirjoitettava, että saisi kampanjan logon käyttöönsä.

  • Nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja on riittävästi saatavilla. Mielenterveyden ongelmien vuoksi apua hakeva nuori pääsee palvelujen piiriin viikon sisällä yhteydenotosta.
  • Kunta tekee nuorten syrjäytymiseen puuttuvan ohjelman tai huomioi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kunnan strategiassa.
  • Jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen. Kuntaan on nimetty harrastuskoordinaattori ja vapaa-ajan tiloja tarjotaan maksuttomasti harrastuskäyttöön. Kunta tukee harrastus- ja nuorisojärjestötoimintaa avustuksilla.
  • Kunnassa on käytössä osallistuva budjetointi, jossa myös alaikäiset nuoret saavat vaikuttaa äänestämällä. Lapsilta ja nuorilta kerätään ehdotuksia budjetin käyttökohteiksi.
  • Kunnissa nuorisotyötä tekevillä ammattilaisilla on riittävät valmiudet edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä riittävästi tietoa ihmisoikeuksista, sukupuolen moninaisuudesta ja rasismista. Henkilöstöä koulutetaan sensitiivisestä kohtaamisesta ja viestinnästä.

Pidemmät perustelut osoitteessa:
https://www.alli.fi/tapahtumatkuntavaalit-2021/nuorisoalan-kuntavaalitavoitteet

Näitä jos kunnassani ei jo ole, on toteuttava kohta kohdalta pikemmiten.

Ohjelmaa lukiessani, mietin, että jääkö jotain huomaamatta tai miten toimisin, jotta mahdollisemman moni kohdista saataisiin toteutettua? Onneksi näihinkin kysymyksiin on vastattu hyvin seikkaperäisesti allianssin sivuilla.

Joka tapauksessa nuoret ovat ansainneet paikkansa yhteiskunnassa jo esimerkillisesti toimiessaan kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan mm. koululakoilla. https://fi.wikipedia.org/wiki/Koululakko_ilmaston_puolesta

Parasta politiikkaa on laittaa toivonsa nuoriin enemmin kuin konservatiivipuolueisiin näinä aikoina. Toivottavasti kehittyy hyvä vastarinta tulevasta sukupolvesta tälle pöhöttyneelle taantumuksen ajalle.

Nuoriso, pitäkää lippu korkealla ja muistakaa!– Miska