Olen nuorten puolella!

Elikkäs tuli sitouduttua allianssin kuntavaalikampanjaan “Nuorten puolella” Tälläset kohdat oli vähintään allekirjoitettava, että saisi kampanjan logon käyttöönsä. Nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja on riittävästi saatavilla. Mielenterveyden ongelmien vuoksi apua hakeva nuori pääsee palvelujen piiriin viikon sisällä yhteydenotosta. Kunta tekee nuorten syrjäytymiseen puuttuvan ohjelman tai huomioi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kunnan strategiassa. Jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen. Kuntaan on […]

Tagged